Pitný režim při cvičení je důležitý

Uvědomujeme si důležitost dostatečného pitného režimu při cvičení. EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) doporučuje 2-2,5 litu denního příjmu tekutin. Při cvičení je třeba doplňovat tekutiny ještě intenzivněji. Vždyť dehydratace 4% kromě jiného snižuje výkon organismu přibližně od 20%…

Mírná dehydratace: (ztráta přibližně 1% tělesné hmotnosti). Příznaky: žízeň, bolest hlavy, malátnost, závratě, pocit únavy a letargie. Stačí hodina pohybové aktivity v teplém prostředí bez napití.

Střední dehydratace: (ztráta přibližně 4% tělesné hmotnosti). Příznaky: sucho v ústech, úbytek moči, letargie, zvýšený tlukot srdce, ztráta pružnosti kůže.

Od dnešního dne nabízíme širokou nabídku nápojů vhodných pro cvičení.