Platby kreditů


Kredity je možné uhradit:

  • V hotovosti na recepci fitness
  • Platební kartou na recepci fitness
  • Převodním příkazem z účtu klienta na účet 317137611/0300 (do poznámky je třeba uvést jméno klienta, aby bylo možné platbu přiřadit ke konkrétnímu uživatelskému účtu)